Sisa

Inštruktorka

Sisa

Už od detstva sa môj život točí okolo pohybu a športu. Venovala som sa rôznym druhom športových aktivít, pri ktorých som si dobre „zamakala“, prekonávala samú seba, svoje limity. Až kým ma niekoľko životných okamihov donútilo na chvíľu sa zastaviť a vo svojich aktivitách spomaliť. Vtedy som natrafila na jogu v tom pravom slova zmysle, ktorá sa stala súčasťou môjho života.

Joga je pre mňa vynikajúcou kombináciou pohybu, spevnenia tela, zlepšenia ohybnosti, uvoľnenia a relaxácie. Prináša mi do života radosť, energiu, uvoľnenie mysle, fyzickú a psychickú rovnováhu. Pomáha mi poznať svoje limity, samú seba, prekonávať ťažšie životné situácie a utriediť si myšlienky. Vyhovuje mi jej všestrannosť, posúva ma ďalej, a v neposlednom rade kompenzuje jednostrannú záťaž z iných športových aktivít, ktorým sa venujem. Cvičenie je však účinné a má zmysel len vtedy, ak sa robí správne. A práve preto som sa rozhodla stať inštruktorkou jogy a zdieľať túto cestu s vami.

Teším sa na naše spoločné lekcie power jogy.

Ďalšie naše inštruktorky