Detská joga

Detská joga

Naša nová lekcia jogy je určená pre deti vo veku od 5 do 9 rokov. Hoci začínajú prázdniny, rozhodli sme sa priniesť túto špeciálnu lekciu a zaradiť ju do nášho rozvrhu.

Joga pre deti je hravá lekcia, na ktorej sa deti naučia správnemu dýchaniu ako aj správnemu cvičeniu. Zároveň ich joga naučí koncentrácii, rozvíja fantáziu a predstavivosť a taktiež pomáha budovať sebavedomie. A to všetko v príjemnom, nesúťaživom a hravom prostredí.

Čo môže tvoje dieťa od tejto lekcie čakať?

Na lekcii sa určite zabaví, vo svojej fantázii sa prenesie do lesa, na lúku či do nejakej rozprávky. Zahrá sa na rôzne zvieratká, kvetinky a popritom sa budeme venovať správnemu dýchaniu a tomu ako správne cvičiť.

Čo si má dieťa na lekciu priniesť?

Nemusí si nosiť nič. Stačí aby malo pohodlné oblečenie a cvičiť môže na boso alebo v ponožkách. Ak by ste doma našli protišmykové, bolo by to super.

Existujú nejaké vekové obmedzenia?

Naša “letná” detská joga je pre deti vo veku od 5 do 9 rokov. Od septembra spravíme 2 skupinky detí, a to 5 – 8 rokov a 9 – 11 rokov.

Inštruktorky: